Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1082/2012, 9. november 2012 , millega muudetakse määrust (EL) nr 185/2010 seoses ELi lennundusjulgestuse valideerimisega EMPs kohaldatav tekst