Pisemne zapytanie P-7004/08 skierowane przez: Véronique De Keyser (PSE) do Komisji. przejrzystości BEPA