Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 października 2008 r.$