Pisemne zapytanie E-0660/09 skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji. ocen oddziaływania na środowisko morskie