Pisemne zapytanie E-007772/11 Estelle Grelier (S&D) do Komisji. Zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom możliwości dalszego korzystania z programu Kultura