2005/67/ES: Odločba Komisije z dne 28. januarja 2005 o spremembi Prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic znotraj neodobrenih območij glede virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) pri ribah (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 148)Besedilo velja za EGP.