2005/67/EB: 2005 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB I ir II priedus dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 148)Tekstas svarbus EEE