Pisemne zapytanie E-002961/11 Syed Kamall (ECR) do Komisji. Przedsiębiorstwo energetyczne w Bułgarii