Decyzja Komisji z dnia 18/07/2016 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.8113 - THOMA BRAVO / QLIK TECHNOLOGIES) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)