Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten betreffende het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap