Pisemne zapytanie E-010199/10 Corina Creţu (S&D) do Komisji. Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu