Postanowienie Sądu (druga izba) z dnia 17 lipca 2012 r. # L’Oréal SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Koszty podlegające zwrotowi przed OHIM - Koszty reprezentacji przez pracownika - Artykuł 85 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. # Sprawa T-240/11. TITJUR L'Oréal przeciwko OHMI-United Global Media Group (MyBeauty TV)