Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2011 r.