Решение на Съда (първи състав) от 15 септември 2011 г.$