Pisemne zapytanie E-002163/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. System klimatyzacji szklarniowej a oszczędność energii