Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 984/2011 z dnia 30 września 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vinagre del Condado de Huelva (CHNP)]