Sprawa T-507/08: Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2011 r. — Psytech International przeciwko OHIM — Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy 16PF — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Brak charakteru opisowego — Brak oznaczeń, które stały się zwyczajowe — Brak złej wiary — Artykuł 7 ust. 1 lit. b)-d) i art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b)-d) i art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))