Sprawa C-53/07: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej