Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5399 — Mubadala/Rolls Royce/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG