Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5399 – Mubadala/Rolls Royce/JV) Text s významem pro EHP