Pisemne zapytanie E-006199/11 Paweł Zalewski (PPE) do Komisji. Stosunki UE-Ukraina w kontekście rosyjskim