Pisemne zapytanie E-5349/08 skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji. korupcji w Somalii