Pisemne zapytanie E-006215/11 Gaston Franco (PPE) i Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) do Komisji. Badania nad gatunkami inwazyjnymi oraz niszczycielskimi gatunkami owadów