Pisemne zapytanie E-005486/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji. Selektywna aborcja ze względu na płeć płodu w Indiach