Mål C-63/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 1 februari 2018 – Vitali SpA mot Autostrade per l’Italia SpA