2008/765/WE: Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy C 7/06 (ex NN 83/05) przyznanej przez Finlandię dla przedsiębiorstwa Tieliikelaitos/Destia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6073) (Tekst mający znaczenie dla EOG)