Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6357 – Koninklijke Philips/Indal Group) Tekst mający znaczenie dla EOG