Pisemne zapytanie E-0415/07 skierowane przez: Paulo Casacę (PSE) do Komisji. posiedzeń Komisji organizowanych w różnych państwach członkowskich