Pisemne zapytanie E-001646/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Nowe technologie w dziedzinie odzyskiwania ciepła