Pisemne zapytanie E-8488/10 Franz Obermayr (NI) do Komisji. Przejrzystość na rynku paliw