Pisemne zapytanie E-0295/07 skierowane przez: Koenraada Dillena (ITS) do Rady. negacji ludobójstwa