Pisemne zapytanie E-007479/11 Pat the Cope Gallagher (ALDE) i Brian Crowley (ALDE) do Komisji. Proponowana reforma dyrektywy 2003/96/WE (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii)