Pisemne zapytanie E-3641/07 skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji. środków antykorupcyjnych w sektorze leśnictwa w Bułgarii