Pomoc państwa — Finlandia — Pomoc państwa C 6/08 (ex NN 69/07) — Pomoc na rzecz Ålands Industrihus Ab — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)