Pisemne zapytanie E-5264/10 Christophe Béchu (PPE) do Komisji. Google Street View – ochrona prywatności i poufności gromadzonych informacji