Decyzja Zarządu Europolu zmieniająca decyzję Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu oraz w sprawie przyjęcia warunków i procedur określonych przez Europol w celu waloryzacji kwot, o których mowa w załączniku do niej