Pisemne zapytanie E-001916/11 Licia Ronzulli (PPE) do Komisji. Nowe przyjazne dla środowiska paliwa