Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2012 r.$