Pisemne zapytanie P-0332/10 skierował: Jacek Olgierd Kurski (ECR) do Komisji. Globalne ocieplenie