Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 lipca 2012 r.