Poprawa systemu zarządzania gospodarczego i ram stabilności Unii, zwłaszcza w strefie euro Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące poprawy zarządzania gospodarką i ram stabilności Unii, w szczególności w strefie euro (2010/2099(INI))