Pisemne zapytanie E-0357/09 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. informacji dotyczących wykorzystania funduszy przez miasto Grosseto (Włochy) w ramach programu Inteligentna Energia – Europa