Advies van het Comité van de Regio's over het onderwerp Clusters en clusterbeleid