Opinia Komitetu Regionów Wartość dodana uczestnictwa władz lokalnych i regionalnych w procesie rozszerzenia