Pisemne zapytanie E-006142/12 Paweł Zalewski (PPE) do Komisji. Ułatwienia wizowe dla obywateli Ukrainy