Pisemne zapytanie E-006809/11 Carlo Fidanza (PPE) do Rady. Cięcia w programie rozdzielania pomocy żywnościowej wśród osób potrzebujących