Pisemne zapytanie E-9745/10 Jan Březina (PPE) do Komisji. Wpływ biopaliw na środowisko naturalne