Sprawa T-282/08: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2012 r. — Grazer Wechselseitige Versicherung przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze austriackie grupie Grazer Wechselseitige (GRAWE) w ramach prywatyzacji Bank Burgenland — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Kryterium rozważnego inwestora w gospodarce rynkowej — Obowiązywanie w sytuacji, w której państwo działa w charakterze sprzedającego — Ustalenie ceny rynkowej)