Pisemne zapytanie E-4440/10 Nuno Melo (PPE) do Komisji. Zapora na rzece Sabor