Pisemne zapytanie E-003086/11 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w mieście Krsko w Słowenii i wdrożenie dyrektywy 2009/71/EURATOM